29.7.07

δεν μοιρώθηκαν να κοπιάζουν στον έξοχο κήπο των Χαρίτων

they were not fated to toil in the exquisite garden of the Graces