7.3.08

του νόμου το άκαρπο δέντρο ζέχνει θάνατο
:::
law’s barren tree stinks death