27.3.08

ψυχές υγρές και φλύαρες στα δίχτυα του Αϊδωνέα
:::
wet and prattling hearts in Hades’ nets