11.7.08

συνέκδημος.2

§
η γλώσσα μου χάρισε την εμπειρία
αλλά δεν έχω λόγο να της δώσω σώμα
:::
language endowed me with the experience
but i do not have language proper to give it a body

§
η έκφραση “χωρίς αμφιβολία” είναι άρνηση της φύσης,
ο θρίαμβος της βίας πάνω στη ζωή,
το τέλος κάθε πιθανής εμπειρίας του αλήθινού
:::
the phrase “it's completely out of the question” is the denial of nature,
the triumph of violence over the life,
the end of any possible experience of truth