17.12.08

το πολυκέφαλο φίδι του ψεύδους

η Λερναία Ύδρα της αστικής βίας βρίσκεται σε “ανθοφορία”. αφού δε χόρτασε να τσακίζη παιδικά κορμιά, δε χόρτασε να κατασυκοφαντή την άνοιξη της ζωής, τώρα έρχεται με νέα πιο “λεπτή” και δηλητηριώδη βία: τώρα “κατανοεί” την εξέγερση των παιδιών.
“είναι, λένε οι γκαιμπελίσκοι, θυμωμένα τα παιδιά με την διαφθορά και την δυσλειτουργία του κράτους.”
μ'άλλα λόγια, αν κάνουμε το απρόσωπο-γραφειοκρατικό-μονεταριστικό μας ενυδρείο λίγο πιο “καθαρό”, πιο “σκανδιναυικό”, πιο καλβινιστικά σεμνότυφο τέλος πάντων, τα παιδιά θα επιστρέψουν στον καταναλωτικό μας παράδεισο, στο βασίλειο των χαρούμενων ινδικών χοιριδίων.

είναι τόσο κουφοί και τυφλοί?
ακούνε και βλέπουν, αλλά είναι τελείως πωρωμένοι?
καταλαβαίνουν, αλλά είναι κυνικά παραδομένοι στον Άρχοντα των Μυγών?
όλα αυτά μαζί.