7.10.09

...γιατί κοντύναν τα βουνά
κι η θάλασσα μωράνθηκε...

:::

...'cause mountains were shortened
and sea became tasteless...