21.4.10

η δημόσια άνοια, η μετάλλαξη του δήμου σε καταναλωτική μάζα, κάνει την αστική Δημοκρατία αποκρουστικό τσίρκο θανάτου.
σ'αυτό το τσίρκο κάθε κριτική στάση καλείται “τρόμος”.
και δίκαια, αφού δεν έχει άλλη κόλαση το Tίποτα από τον καθρέφτη στο καμαρίνι του.

:::

the public folly, the deformation of the public into consumeristic pulp, turns bourgeois Republic into a terrific circus of death.
in this circus any critical stance is called “terror”.
and justly so, since there is no other hell for the Nothing but the mirror in its dressing room.