17.1.12

προσφυγιὰ δὲν εἶναι μόνο νὰ σὲ διώχνουν ἀπὸ τὰ χώματά σου.
προσφυγιὰ εἶναι κι ὅταν τὰ χώματά σου δὲν σὲ σηκώνουν πιά.
ὅταν τὰ χώματα γίνονται ἁλάτι.
καὶ πῶς νὰ σταθῆς πάνω στὸ ἁλάτι;
πῶς νὰ καρπίσης;
προσφυγιὰ εἶναι νὰ μὴν καρπίζης.