27.5.13

θαλασσινά

τὸ παράδειγμα τῆς πεταλίδας·

βυζαίνει τὸν βράχο καὶ δέρνεται ἀέναα ἀπὸ τὸ κύμα.
τρέφεται ἀπὸ τὸ κύμα, τὸ κάνει ὅχημα νὰ μεταναστεύση παραπέρα.
δὲν τὸ παλεύει μόνον μὲ τὴν ἀντίσταση, τὸ οἰκειοποιεῖται, διαλέγεται μαζί του.
πατρίδα της ὁ βράχος, ἱστορία της τὸ κύμα.

καλύτερα ὁ ναυτίλος· 

ὅλος πελαγωμένος στὸ ἄπειρο κι ἁψὺ νερό, πάντα περιούσιος στὴν φορητὴ σπηλιά του.

...ἀλλ᾽ ἀβάκην τὰν φρέν᾽ ἔχω.

:::

barnacle's paradigm;

she is sucking the rock and beaten endlessly by the surge.
she is fed by the flood, and make it her carrier to migrate further.
she doesn't only resists to it; she takes it over, she conversates with it.
the rock is her home; the flood is her history.

nautilus' one, the better;

his whole existence into the boundless and tart water; always proper in his portable cave.

...though my mind remains silent. [Sappho]